Nyhetsbrev fra Vikerfjell skiløyper – Jul og Nyttår 2016

Posted by on Dec 29, 2016 in Nyheter | 0 comments

Snøen kom tidlig i år, men mye vekslende vær fra mildt til kaldt har gjort det utfordrende å kjøre løyper. Allikevel har det vært lagt ned en betydelig innsats fra Ole Ringerud og Stein Olav Bleken for å kunne tilby løyper så godt det lar seg gjøre. Det nedre løypenettet, 5 km rundløype og løypa inn til den store steiner har vært kjørt når forholdne har tillatt det. Det har også vært kjørt på Skarrud med bruk av snøscooter. Det er etablert en bra såle med løypemaskinene, og så snart «kong vinter» melder sin anmarsj skal alt ligge til rette for en fin skisesong!

Det er som foregående sesong Ole Ringerud og Stein Olav Bleken som kjører løyper for Vikerfjell Skiløyper (VS). Ole Ringerud kjører fra Tosseviksetra og sydover til Flaskerud, mens Stein Olav Bleken kjører fra Tosseviksetra og nordover til Skarrud, via den Store Stein. Det ble gitt mange positive tilbakemeldinger i fjor på ny løype til toppen av Gyranfisen (1127 moh), og VS håper det blir forhold til å kjøre denne løypa i år også. I tillegg har det på blitt merket ny løype inn til Treknatten (1101 moh). Løypene over fjellet prioriteres når forholdene tillater det og især i vinter og påskeferier. Samarbeid med Nes Sti og Løypeforening (NSOL) i den nordlige delen av løypenettet vil bli etter behov. Det vil derfor være god kapasitet til løypekjøring i år, når snøen endelig melder sin ankomst og økonomien tillater det ved at flest mulig bidrar med å betale medlemskontingenten!

Det jobbes med å skaffe sponsorer til foreningen. Markedet for sponsorer er vanskeligere nå ettersom mange bedrifter har tatt frem sparekniven. Noen sponsorer har dessverre trukket seg, men det har også lykkes å få nye. Nytt av året er Gausdal Landhandleri og Kiwi på Hallingby, pluss noen flere som har vært positive til å bli sponsor. Vi oppfordrer alle medlemmene til å støtte sponsorene våre!

Det ble på årsmøtet vedtatt å øke medlemskontingenten til 1200 kr for familie/hyttemedlemskap. Det er også mulig å støtte foreningen med 800 kr som enkeltmedlem. Styret vil som tidligere år oppfordre alle hytteeiere og brukere av skiløypene til å støtte forening ved å betale medlemskontingenten. Det er medlemmene gjennom betaling av medlemskontingenten, som er den klart største inntektskilden til VS, som gir rammen til hvor gode løypene skal være gjennom vintersesongen. Giro for innbetaling vil bli sendt ut i første halvdel av januar 2017. Det vil i år bli etablert medlemslister på VS hjemmeside.

Tusen takk til alle de som støtter Vikerfjell Skiløyper ved å betale medlemskontingenten 😊.

VS har i høst jobbet nært sammen med Visit Vikerfjell ved prosjektleder Elisabeth Nyheim og har deltatt sammen på møte i Ringerike kommune. Visit Vikerfjell er et prosjekt etablert av syv grunneiere på Vikerfjell for å promotere og synliggjøre Vikerfjell som turistområde. VS har sammen med Visit Vikerfjell sendt søknad til Turskiltprosjektet for å få økonomiske midler til å fornye skiltene og tavlene i skiløypene. Svar på søknaden vil bli gitt i første kvartal av 2017. VS har også sendt søknad til Ringerike kommune om økonomisk støtte til løypekjøring. Med bare 25 km fra Hønefoss sentrum er løypene på Vikerfjell innenfor rekkevidde for mange Ringerikinger. Turismen bør ha en stor betydning for Ringerike kommune og gode skiløyper må være på plass for hyttefolket og dagsturister. VS mener det er berettiget at kommunen bidrar mer enn de har gjort tidligere sesonger.

Det har vært avholdt dugnader i høst i alle områdene, og oppmøtet er rapport til å være bra. Det ble gjort en ekstra innsats med nye løypestikker til Gyranfisen og Treknatten. Anders Strande har tilvirket alle løypestikkene på saga si og Ola Viker har gitt tømmeret. Stein Olav Bleken kjørte ut løypestikkene på slutten av fjorårssesongen med snøscooter. Løypestikkene ble satt opp på dugnad, som vist på bildene under. Stor takk til alle de som deltok på dugnadene på Vikerfjell😊. For neste
års dugnad vil dette bli annonsert på hjemmesiden. Mange områder har praksis at dette er første helg i september, så hold av denne helgen.

Det vil i år bli mulighet for skiorientering på Vikerfjell. To entusiastiske medlemmer har stått i bresjen for dette. Det vil i alt bli plassert ut 25 poster som er fordelt på 3 runder. På hver post finnes det en bokstav som skal settes sammen til et kodeord. Mer informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden. Det vil bli premiering på årsmøtet 2017. Det vil bli mulig å kjøpe skiorienteringskart på Ringerudsetra og Tosseviksetra, og inntektene vil gå til VS.

Ønsker alle en flott skisesong og følg med på hjemmesiden vår www.vikerfjellski.no.
for oppdatert informasjon og løyperapport! Det vil også bli gitt løyperapport i Ringerike Blad hver fredag.

Jule og Nyttårs hilsen
fra styret i Vikerfjell Skiløyper