Årsmøte i Vikerfjell Skiløyper

Posted by on Apr 10, 2019 in Nyheter | 0 comments

PALMESØNDAG 14. april 2019 kl. 1400 PÅ SKARRUDSETRA 

 

Saksliste:

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av innkalling og fullmakter
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Valg av representanter til å underskrive protokollen
 5. Årsberetningen
 6. Regnskap
 7. Budsjett
 8. Innsendte forslag
 9. Årskontingent
 10. Vikerfjell Skiløyper Vedtekter (behov for revidering)
 11. Valg

 

Dokumenter

 

 

Det blir servert vafler og kaffe som tidligere år!

Velkommen til årsmøtet 2019!

PS! Fristen for innsendte forslag er utvidet og må være sendt styret innen 1. April!

Epost: asgeor@online.no ; morten@fuelofnorway.no ; nina.ek23@gmail.com