Posts by Ole Erik Elsrud

Båtliv i Sperillen

Posted by on Feb 10, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Båtliv i Sperillen

Innsjøen Sperillen har gode muligheter for båtliv og fiske. ELSRUD GÅRD Det vil bli etablert bryggeanlegg med båtplasser i forbindelse med utviklingen av vårt hytteområde ved Sperillen – Storøya. Hytteeiere på Elsrud Gård (både felter på Vikerfjell og ved Sperillen) vil ha prioritet til båtplasser i dette anlegget fremfor de som ikke har hytte eller hyttetomt tilknyttet Elsrud Gård.   TOSSEVIKA GÅRD Det er egen båtutsettingsplass på Oselandet.  

Read More

Golfbane

Posted by on Feb 1, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Golfbane

Ringerike Golfklubb har en 9-hulls skogsbane. Banen er slopet til par 68 . Dette er en perle av et anlegg langs Ådalselva, som stadig er i utvikling. Golfbanen tester alle dine ferdigheter som golfspiller og er utfordrende for spillere på alle ferdighetsnivåer. Ringerike Golfklubb har en avslappet atmosfære hvor spillere i alle aldersgrupper og på alle nivåer føler seg hjemme. Gjennom sesongen arrangeres det bla. knøttegolf, juniorgolf, turneringer og sosiale arrangementer. Besøk websidene til Ringerike Golfklubb for mer informasjon www.ringerikegk.no

Read More

Småviltjakt

Posted by on Feb 1, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Småviltjakt

Området har gode bestander av småvilt som forvaltes på en god måte. Småviltjakten leies ut som terrengleie for at jakttrykket ikke skal bli for stort. Dette har ført til at området har hatt gode bestander av både rype og skogsfugl, mens andre deler av landet har hatt det ene bunnåret etter det andre. Eiere av hytte eller tomt på eiendommen har førsterett til leie av jakt. Både elgjakt og småviltjakt leies i dag ut til hytteeiere.

Read More