Båtplasser og opprydding ved Storøya og i Elsrudvika

Posted by on Aug 13, 2018 in Nyheter | 0 comments

Det har etterhvert blitt liggende mange båter på nordsiden av Storøya i Sperillen som tilsynelatende ikke er i bruk. Dette ser ikke pent ut og vi ønsker nå å få ryddet opp og gjøre området finere for alle brukere. Bildet viser noen av båtene.

Dersom du har en båt liggende i området merket med rød sirkel på kartet her ber vi om at du tar kontakt med undertegnede for en avtale om oppbevaring av båt, eller fjerner båten dersom den ikke lenger er i bruk.

Båter som ikke har avtale innen 1. november 2018 vil bli fjernet

Forutsetning for å ha båt liggende her er:

  • Skriftlig avtale med undertegnede
  • Båten skal til en hver tid være merket med navn og nummer

Bildet viser noe av det jernskrapet vi har fjernet nå som vannet i Sperillen har vært så lavt. Dette er nok etter forankringer fra gamle båtbøyer etc. Vi håper dette vil gjøre både båt og badeopplevelsene bedre neste sommer 🙂

I tillegg ble det gjort en flott jobb med fjerning av lauv i området under høstens dugnad.

Ta kontakt dersom du ønsker å ha båt i vårt område ved Sperillen

Ole Erik Elsrud
Elsrud Gård
Tlf 930 11 567
ole.erik(a)elsrud.no