Fiske Sperillen

Posted by on Sep 14, 2015 in Aktiviteter | 0 comments

Sperillen er kjent for sik og ørret av svært høy kvalitet. Det finnes en god stamme med fjordørret (Salmo trutta lacustris) der. Sperillørret (også kalt spirilaure) er typisk markant prikket og har gytevandring opp i Urula og Begna på høstparten. I tillegg til sik og ørret fiskes det også abbor, røye, gjedde og brasme der. Det finnes dessuten krøkle, ørekyte, niøye, trepigget stingsild og nipigget stingsild i innsjøen. I tillegg finnes det edelkreps (Astacus astacus) der.Det drives også profesjonelt fiske i innsjøen.

Fiskekort er obligatorisk for alle som ønsker å fiske i Sperillen. Fisket administreres av Sperillen Fjordlag. Fiskekort kan kjøpes på iNatur

Sperillen har et flatemål på cirka 37 km² og strekker seg omkring 26 km i lengde. Vannspeilet ligger cirka 150 moh. Vannstanden i Sperillen er regulert grunnet kraftproduksjon og du kan se nøyaktig vannstand HER. Største dybde er 128 m, mens middeldypet er 44 m. Rundt innsjøen finnes en rekke flotte badeplasser og noen campingplasser. E16 følger Sperillen langs hele østsiden. I nordenden av innsjøen ligger tettstedet Nes i Ådal.