Har du måkt hyttetaket?

Posted by on Jan 16, 2021 in Nyheter | 0 comments

Det er mye snø på Vikerfjell og snøbelastningen kan begynne å bli stor for mange hyttetak hvis de ikke blir måkt. Dersom du ikke allerede har måkt hyttetaket bør du vurdere om det er behov for dette.

 

For måking av hyttetak på Vikerfjell Elsrud & Skarrud kan du ta kontakt med:

Elsrud: Ole Erik Elsrud på telefon 930 11 567

Skarrud: Egil Eriksrud på telefon 906 10 504

 

For måking av hyttetak på Vikerfjell – Tossevika kan du ta kontakt med:

Paal Anders Strande tlf: 916 11 205

Anders Strande: Tlf 959 73 298

 

Hvor mye ditt hyttetak tåler kommer ann på hva det er dimensjonert for:

Det meldes forøvrig om fantastiske forhold i skiløypene 🙂