Hjort – Ådal Vest

Kart over hjortevald i Ringerike kommune

Kart over hjortevald i Ringerike kommune

Her finner du informasjon for Hjortevald 5 – Ådal Vest i Ringerike Kommune. Jakttiden for hjort er fra 1. september til 23. desember. For å jakte hjort er det krav om grunneiers tillatelse og avlagt storviltprøve.

Skutte dyr skal umiddelbart meldes til valdleder for Hjortevald 5 – Ådal Vest – Gunnar Mikal Ekrem på sms 906 59 091

(Inkluder følgende informasjon: 1. Jaktfeltnr. eller gnr/bnr ,2. Kjønn og alder på dyret, 3. Vekt hvis kjent)

All observert og/eller felt hjort skal også rapporters på www.settogskutt.no av jaktleder og tannpose skal leveres Ringerike kommune på tilsvarende vis som ved felt elg.