4g mobildekning er nå på plass

Posted by on Nov 11, 2014 in Nyheter | 0 comments

Telenor har satt mobilmasten i drift og det er nå god mobildekning på Elsrudåsen og på Skarrudåsen. 4G dekning er nå også kommet på plass. Dette betyr mye for alle brukerne av området, og i en nødssituasjon kan mobildekningen være forskjellen mellom liv og død. Det har vært en lang prosess fra ide og frem til i dag med mobilmast og god mobildekning i området. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt til å få mobilmasten på plass.

2014-11-08-13.59-mobilmast

 

2014-11-08-14.00-mobilmast