Nytt fra Vikerfjell Skiløyper julen 2019

Posted by on Dec 19, 2019 in Nyheter, VikerfjellSKI | 0 comments

Vikerfjell skiløyper har fått etablert nye avtaler for løypekjøring i Vikerfjell syd og Vikerfjell nord med Ole Ringerud og Stein-Olav Bleken som foregående sesonger. Det har tatt noe lengre tid å få etablert avtalene i år enn det som var ønskelig, og målsettingen for kommende sesonger er at nye avtaler er på plass før sommeren tar fatt og at det blir gjort en evaluering av sesongen sammen med løypekjørerne og sentrale grunneiere.

Vinteren kom tidlig i år, og allerede i november begynte løypekjøringen. Det er alltid hyggelig når snøen kommer, men tidlig start på løypekjøring gjør at økonomien og prioritering av løypekjøringen blir en utfordring gjennom en lang sesong. Det vil bli gjort en evaluering av medgått forbruk til løypekjøring så langt i sesongen ved årsskiftet, og så blir det laget en plan for prioritering i gjenværende måneder. Styret vil således informere på hjemmesiden hva som blir planlagt kjøring fra januar og utover i regi av Vikerfjell skiløyper, gitt rammene som hytteeierne og andre bruker gir foreningen ved å støtte med medlemskapet.

Styret ønsker som tidligere å understreke hvor viktig det er at flest mulig av hytteeierne bidrar til «spleiselaget» for å kunne tilby så fine løyper som mulig på Vikerfjell gjennom vintersesongen. Det vil bli sendt ut giro med medlemskontingenten i midten av januar, og ved behov en påminnelse litt senere hvis man har forlagt giroen og glemt å betale.

Som bestemt på årsmøtet 2019, så kan hytteeiere støtte med familie/hytte medlemskap eller enkelt medlemskap, henholdsvis på 1300 kr og 800 kr for kommende sesong.

Dagsturister kan støtte med et Vipps bidrag.

Styret jobber med sponsoravtaler, søknader til Ringerike kommune for pengestøtte og også mulig støtte fra legater og stiftelser for å utbedre løypenettet.

Vikerfjell skiløyper ønsker alle gamle og nye medlemmer, en riktig god jul og fin ski-vinter på Vikerfjell.