Slik virker den nye bommen på Vikerfjell Elsrud/Skarrud

Posted by on Oct 16, 2018 in Nyheter | 0 comments

Slik åpnes bommen

Bombrikker er nå sendt ut til alle med årskort for øvre og nedre felt. For å åpne bommen er det bare å holde brikken foran sensoren ved tastaturet så åpner bommen seg. Se video og bilder på denne siden. Sensoren sitter ved tastaturet på stolpen med den blå hetta.

Bommen settes i drift 1 januar 2019

Bombrikker er sendt ut. Ta kontakt dersom du har betalt årsavgift for øvre/nedre felt og ikke har mottatt bombrikke.

Elektroniske bombrikker erstatter veiavgiftkort i papir

Veivedlikehold er en oppgave som aldri tar slutt, og det stilles stadig høyere krav til veistandard. Det er sikkert mange som har fått med seg arbeidene som er gjort på veianlegget til «Killingtjernveien m.fl. SA» som går fra fylkesvei 172 og opp til Elsrudåsen og Skarrudåsen den senere tiden. Det er så langt i år blant annet kjørt på ca. 2000 tonn med grus.

Årets oppgraderinger slutter ikke med dette. Neste oppgradering på veisystemet er en elektrisk bom som plasseres rett etter der veien inn til Skarrud gård tar av. (Klikk på bildet og kart for å forstørre og for å se plasseringen). Dette blir et mye mer profesjonelt system som sikrer at dagsbesøkende og spesielt håndverkere også betaler veiavgift. Ved at disse også bidrar til driften av veianlegget, kan standarden økes uten at vi trenger ekstra økning i prisen på årskort til hytteeiere. Samtidig vil det gjøre hytteområdene mindre interessant for innbruddstyver, ettersom de må passere en kameraovervåket bom for å komme inn.

Elektrisk bom vil føre til noen praktiske endringer for hytteeierne på Elsrudåsen og Skarrudåsen. Istedenfor betalingsbevisene i papir, vil alle få tilsendt en brikke til å henge på nøkleknippet som kan brukes for å åpne bommen på tur inn. På tur ut vil bommen åpne seg automatisk.

Fastsetting og fordeling av satsene for vegavgiften blir som tidligere. Alle hytteeiere plikter å betale en årsavgift og får tilsendt en bombrikke. Dersom det ønskes flere bombrikker, kan man betale for ekstra brikker. Dette tilsvarer det som tidligere het gjestekort. Prisene indeksreguleres som tidligere, og økningen for 2019 blir på samme nivå som tidligere år. Hytteeiere på både øvre og nedre felt får bombrikke.

Biler uten brikke (dagsbesøkende, gjester og håndverkere m.m.) kan betale i bommen ved hjelp av Vipps eller SMS. Betaling for de uten årskort som skal til Øibrua/Simensrud/Ramberget eller nedrefelt (ved Skarrud Gård), blir også med Vipps eller SMS men uten fysisk bom.

Bommen blir først aktivert når alle hytteeiere er lagt inn i systemet og bombrikker er sendt ut. Det blir informert på web og facebook når brikker er sendt ut. Samt nøyaktig dato for når bommen settes i drift.

Vi håper at alle som benytter veien ser dette som et positivt tiltak. Målet er at alle vil nyte godt av bedre standard på veisystemet uten ekstra økning i årskortprisen. Til orientering tas det ikke ut overskudd fra veien, ettersom alle penger som kommer inn gjennom vegavgifter og bompenger går tilbake til veianlegget.

Dersom det er spørsmål kan disse rettes til Egil eller Ole Erik

Vi ønsker alle en fortsatt fin høst på Vikerfjell