Småviltjakt

Posted by on Oct 2, 2014 in Slider | 0 comments

Området har gode bestander av vilt som forvaltes på en god måte. Småviltjakten leies ut som terrengleie for at jakttrykket ikke skal bli for stort.  Eiere av hytte eller tomt på eiendommen prioriteres for leie av jakt.