Sopp og bær

Posted by on Feb 28, 2013 in Slider | 0 comments

Det er gode muligheter for bær og sopplukking i nærområdet til våre hyttefelt på Vikerfjell. Dette gjelder alt fra gode områder for sopplukking i skogen til noen fantastiske multemyrer på snaufjellet.