Storviltjakt

Posted by on Feb 28, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Området har lange tradisjoner for elgjakt. I de senere årene har det også etablert seg en bestand av hjort i området. Storviltjakten leies ut som terrengleie. Eiere av hytte eller tomt på eiendommen har førsterett til leie av jakt. Både elgjakt og småviltjakt leies i dag ut til hytteeire.

Elgjakt Vikerfjell