Posts Tagged "Sik"

Garnfiske

Posted by on Feb 10, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Garnfiske

Sperillen har gode bestander av blant annet sik og ørret. Vi kan tilby eksklusive muligheter for garnfiske i innsjøen Sperillen. ELSRUD GÅRD Eiere av hytter eller hyttetomter på Elsrud Gård vil ha første prioritet til leie av garnfiske på våre fiskeplasser.

Read More