Posts Tagged "småviltjakt"

Småviltjakt

Posted by on Feb 1, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Småviltjakt

Området har gode bestander av småvilt som forvaltes på en god måte. Småviltjakten leies ut som terrengleie for at jakttrykket ikke skal bli for stort. Dette har ført til at området har hatt gode bestander av både rype og skogsfugl, mens andre deler av landet har hatt det ene bunnåret etter det andre. Eiere av hytte eller tomt på eiendommen har førsterett til leie av jakt. Både elgjakt og småviltjakt leies i dag ut til hytteeiere.

Read More