Posts Tagged "sopp"

Sopp og bærplukking

Posted by on Mar 1, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Sopp og bærplukking

Det er gode muligheter for bær og sopplukking i nærområdet til våre hyttefelt på Vikerfjell. Dette gjelder alt fra gode områder for sopplukking i skogen til noen fantastiske multemyrer på snaufjellet.

Read More