Posts Tagged "Sykkel"

Sykkelveier

Posted by on Feb 27, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Sykkelveier

Vikerfjell har et godt utbygd skogsbilveinett som egner seg utmerket for sykling. Det jobbes også for å knytte sammen de ulike skogsbilveinettene med egne sykkelstier. Dette vil etterhvert gi veldig gode muligheter for sykling på stier og grusveier lags hele fjellområdet. Allerede i dag er det muligheter for å lage rundturer nordover fra hytteområdene på Elsrudåsen.  

Read More