Posts Tagged "tiur"

Unik tuntomt i populært hytteområde

Posted by on Nov 13, 2014 in Tomter til salgs | 0 comments

Unik tuntomt i populært hytteområde

En av Vikerfjells flotteste hyttetomter? Utsiktstomt med fantastiske solforhold rett ved skiløypa.   Prisantydning Se priser i prospekt Omkostninger Følgende omkostninger påløper for kjøper: – Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum – Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,- – Tinglysingsgebyr pr. pant kr 525,- – Grunnboksutskrift kr 230,- Størrelse Tomten har et areal på ca. 2.500 kvadratmeter. Bebyggelse Dette er en tuntomt hvor det tillatt å bygge tunløsninger med 2 bruksenheter hver på 120m2 (samt separat uthus på 20m2), i motsetning til en bruksenhet på andre høystandard...

Read More

Rikt fugle- og dyreliv

Posted by on Oct 1, 2013 in Uncategorized | 0 comments

Rikt fugle- og dyreliv

Det er et rikt fugle- og dyreliv i området. Våren er tid for tiurleik og orreleik. Den første uka i mai er tradisjonelt den beste, men både i tiden før og etter er det muligheter for gode opplevelser. Det er flere gode spillplasser i området som kan gi minner for livet.

Read More

Småviltjakt

Posted by on Feb 1, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Småviltjakt

Området har gode bestander av småvilt som forvaltes på en god måte. Småviltjakten leies ut som terrengleie for at jakttrykket ikke skal bli for stort. Dette har ført til at området har hatt gode bestander av både rype og skogsfugl, mens andre deler av landet har hatt det ene bunnåret etter det andre. Eiere av hytte eller tomt på eiendommen har førsterett til leie av jakt. Både elgjakt og småviltjakt leies i dag ut til hytteeiere.

Read More