Posts Tagged "Tiurleik"

Rikt fugle- og dyreliv

Posted by on Oct 1, 2013 in Uncategorized | 0 comments

Rikt fugle- og dyreliv

Det er et rikt fugle- og dyreliv i området. Våren er tid for tiurleik og orreleik. Den første uka i mai er tradisjonelt den beste, men både i tiden før og etter er det muligheter for gode opplevelser. Det er flere gode spillplasser i området som kan gi minner for livet.

Read More