Posts Tagged "turmål"

Ny gapahuk under bygging

Posted by on Sep 26, 2018 in Nyheter | 0 comments

Ny gapahuk under bygging

Arbeidet med en ny gapahuk rett nord for Skarrudsetra er påbegynt. Dette kommer til å bli et flott turmål til vinteren og vil glede alle som bruker området. Vi vil rette en stor takk til initiativtakerne.

Read More

Dugnad 3. sept 2016

Posted by on Sep 30, 2016 in Nyheter | 0 comments

Dugnad 3. sept 2016

Mye bra arbeid ble gjort på dugnadene 3.sept. Det ble blandt annet ryddet langs skiløyper og ved gapahuken mellom Elsrudsetra og Vikersetra fikk bålplassen foran gapahuken støpejernsbålfat. Det rettes en stor takk til alle som deltok på dugnad og bidro til å gjøre flotte Vikerfjell enda flottere.    

Read More