Posts Tagged "vannski"

Båtliv i Sperillen

Posted by on Feb 10, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Båtliv i Sperillen

Innsjøen Sperillen har gode muligheter for båtliv og fiske. ELSRUD GÅRD Det vil bli etablert bryggeanlegg med båtplasser i forbindelse med utviklingen av vårt hytteområde ved Sperillen – Storøya. Hytteeiere på Elsrud Gård (både felter på Vikerfjell og ved Sperillen) vil ha prioritet til båtplasser i dette anlegget fremfor de som ikke har hytte eller hyttetomt tilknyttet Elsrud Gård.   TOSSEVIKA GÅRD Det er egen båtutsettingsplass på Oselandet.  

Read More