Posts Tagged "wc"

Comfort har nå åpnet ny jets utstilling

Posted by on Sep 26, 2018 in Nyheter | 0 comments

Comfort har nå åpnet ny jets utstilling

Hønfoss VVS Comfort er en en stor lokal jets forhandleren. De har blitt plukket ut av Jets som 1 av 7 i landet som har fått en stor og funksjonelle jets utstilling der kunden kan komme inn for å slå av en hyggelig prat og få se hvordan jets toalettene fungerer. Utstillingsanlegget er tilkoblet vann og avløp og viser hvordan de ulike løsninger fungerer, slik at man kan høre støynivå etc. Dersom man vurderer å sette inn vannklosett på hytte er det vel verdt å ta turen innom Hønfoss VVS Comfort i Osloveien 4 i Hønefoss

Read More

Tømming av tett tank og/eller slamavskiller på renseanlegg

Posted by on Aug 27, 2018 in Nyheter | 0 comments

Tømming av tett tank og/eller slamavskiller på renseanlegg

Alle med tett tank og/eller slamavskiller på sitt gråvannsrenseanlegg bør vurdere hvorvidt det er behov for tømming før snøen legger seg. Det blir fort veldig mye ekstra jobb dersom man først må grave frem tanken ved tømming. Ved å ta kontakt med Ringerike Septikservice på telefon 32 17 13 90 kan dere bestille tømming. De pleier å samle opp, slik at de tar flere hytter på samme tur og kostnaden for hver enkelt hytteeier reduseres. Hver enkelt må foreløpig bestille tømming selv, ettersom Ringerike kommune ikke har fått på plass noen ordning for tømming enda. Ifølge Forskrift om tømming av...

Read More