Tømming av tett tank og/eller slamavskiller på renseanlegg

Posted by on Aug 27, 2018 in Nyheter | 0 comments

Alle med tett tank og/eller slamavskiller på sitt gråvannsrenseanlegg bør vurdere hvorvidt det er behov for tømming før snøen legger seg. Det blir fort veldig mye ekstra jobb dersom man først må grave frem tanken ved tømming.

Ved å ta kontakt med Ringerike Septikservice på telefon 32 17 13 90 kan dere bestille tømming. De pleier å samle opp, slik at de tar flere hytter på samme tur og kostnaden for hver enkelt hytteeier reduseres.

Hver enkelt må foreløpig bestille tømming selv, ettersom Ringerike kommune ikke har fått på plass noen ordning for tømming enda. Ifølge Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker i Ringerike kommune er det krav til at tette tanker og slamavskillere skal tømmes minimum hvert 4. år. Klikk her for å se forskriften i sin helhet.