Totalt bålforbud i hele Ringerike kommune!

Posted by on Jun 2, 2018 in Nyheter | 0 comments

Melding fra Ringerike kommune:

Skogbrannfaren er meget høy og vi minner om at det er totalforbud mot all type bålbrenning. Forbudet gjelder bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller. Vi har også innført forbud mot kantslått, og skytterbaner inkluderes i forbudet.

Det er meldt pent vær en uke frem i tid, uten nedbør.

Vi oppfordrer skognæringen til å tilpasse driften etter forhold som f.eks å jobbe i skogtyper og markslag som er lite antennelig. Dette er i samråd med skogbruks sjefen i Ringerike og Hole.

 

Bålforbudet gjelder for alle områder i kommunen.

Det er totalforbud mot bruk av åpen ild i, eller i nærheten av, skog og mark.
Eventuelt tillatelser som er gitt trekkes tilbake inntil videre.
Vi oppfordrer også skognæringen til å være meget varsomme med sin skogsdrift.OpphevingNår forbudet oppheves vil vi gi beskjed om dette kommunens hjemmesider og facebook sider.Bakgrunn for forbudet

Skogbrannindeksen viser meget stor fare for skogbrann i hele vårt område. Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det meldes ikke om nedbør av betydning i dagene fremover. I kombinasjon med lite nedbør, mye vind og fjorårets vegetasjon i skogbunnen vil faren for antennelse være svært høy.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

Generelt bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, uten tillatelse fra kommunen (v/Brannvesenet).

Du kan følge med på skogbrannfare på Yr,n0

Varslet gjelder også i våre nabokommuner Jevnaker, Lunner, Gran og Drammensregionen.

Les hele saken på Ringerike kommune sin hjemmeside