Totalforbud mot åpen ild i hele Ringerike kommune!

Posted by on Jun 2, 2018 in Nyheter | 0 comments

Melding fra Ringerike kommune:

All bruk av åpen ild i og i nærheten av utmark er forbudt i Ringerike og Hole kommuner med umiddelbar virkning. jf. §3 Forskrift om brannforebygging. Brannvesenets vurdering er at skogbrannfaren i Ringerike nå er særdeles stor!

Det er ingen områder der det er vurdert som forsvarlig å ha åpen ild.

Det betyr at det er forbudt å:
• tenne bål og grille i nærheten av skog og utmark
• tenne bål og grille i strandsonen
• tenne opp bål eller grille på tilrettelagte bål- og grillplasser
• brenne hageavfall.

Åpen ild kan være små og store bål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med åpen ild.

Vi gir ingen dispensasjoner, unngå derfor å ringe oss for å be om fritak.

Det er lov å grille i egen hage, men vær forsiktig.

Er du allikevel i tvil om det er forsvarlig eller brannsikkert, la være å grille i egen hage.

Respekter forbudet om åpen ild og vær forsiktig.

Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere forbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Brudd på forbudet kan medføre straffeansvar.

Ved brann, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Brannvesenet oppfordrer samtidig skogsdriftsnæringen, skytterklubber, entreprenører som driver med kantslått osv til å utvise stor aktsomhet fremover.

Generelt bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, uten tillatelse fra kommunen (v/Brannvesenet).

Du kan følge med på skogbrannfare på Yr,n0

Les hele saken på Ringerike kommune sin hjemmeside