Vei og føreforhold Elsrud & Skarrud

 

Vinter på Vikerfjell i dag.
Hovedvei brøytes.
... See MoreSee Less

Vinter på Vikerfjell i dag.
Hovedvei brøytes.

2 months ago

Vikerfjell - Elsrud & Skarrud

Her er åpningstidene for Høstferien og litt til 😊 ... See MoreSee Less

3 months ago

Vikerfjell - Elsrud & Skarrud

Flystyrt på Killingtjern 6/8 mellom 07.00 og 10.00.

Flyet har kommet inn fra vest og styrtlandet v/brygga.
Det var ingen ombord på flyet.
Åstedsgransking tilsier at farten v/ sammenstøtet har vært forholdsvis liten.
Området rundt ulykkesstedet har klart seg bra, noe lyng kan være skadet men så langt er det kun korte bremsespor og noen få fragmenter fra høyre vinge som er funnet.
Flyet er fraktet i sin helhet til Skarrudsetra og kan hentes av eier der førstkommende lørdag mellom 12.00 - 18.00

PS alle rettigheter.
... See MoreSee Less

3 months ago

Vikerfjell - Elsrud & Skarrud

Her ser man noe av innsatsen som legges ned og som sikrer gode fiskeopplevelser på Vikerfjell. Fiskevannene administreres av Vikerfjell Fisk og på inatur kan man kjøpe fiskekort som gjelder for 40 vann på Vikerfjell 🎣 ... See MoreSee Less

FORBUD MOT ÅPEN ILD!
All bruk av åpen ild i og i nærheten av utmark er forbudt i Ringerike og Hole kommuner med umiddelbar virkning. jfr. §3 Forskrift om brannforebygging. Dette er gjort etter vurdering av brannvesenet fordi skogbrannfaren i Ringerike og Hole er nå særdeles stor.
Det er ingen områder der det er vurdert som forsvarlig å ha åpen ild.
Det betyr at det er forbudt å:
• å tenne bål og grille i nærheten av skog og utmark
• å tenne bål og grille i strandsonen
• å tenne opp bål eller grille på tilrettelagte bål- og grillplasser
• å brenne hageavfall.
Åpen ild kan være små- og store bål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med åpen ild.
Vi gir ingen dispensasjoner, unngå derfor å ringe oss for å be om fritak.

Det er lov å grille i egen hage, men vær forsiktig.
Er du allikevel i tvil om det er forsvarlig eller brannsikkert, la være å grille i egen hage.

Respekter forbudet om åpen ild og vær forsiktig.
Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere forbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.
Brudd på forbudet kan medføre straffeansvar.
Ved brann, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.
Brannvesenet oppfordrer samtidig skogsdriftsnæringen, skytterklubber, entreprenører som driver med kantslått osv til å utvise stor aktsomhet fremover.
... See MoreSee Less

Load more