Vikerfjell naturreservat opprettet

Posted by on Jun 29, 2016 in Nyheter | 0 comments

Vikerfjell naturreservat ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd den 10 jun 2016. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.

Her kan du laste ned kart over verne området

Her kan du se verneforskriften for Vikerfjell naturreservat