Vikerfjell Skiløyper informerer

Posted by on Sep 25, 2019 in Nyheter | 0 comments

Turskiltprosjektet:

Turskiltprosjektet i Vikerfjell skiløyper har fått bevilget økonomiske midler fra Ringerike kommune, Buskerud Fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen til nye skilt, løypekart og tavler i løypenettet vårt. Arbeidet med dette er godt i gang, og for den ivrige skiløper så man mange nye skilt sist vinter, fra Flaskerud i sør til Treknatten i nord. Det er Asker Produkt som hovedleverandør til Vikerfjell skiløyper for nye skilt og tavler , og det er Grafika som lager de nye kartene. Det er på dugnadene i høst blitt supplert med tilleggs skilt i flere løypekryss og så vil det også bli satt opp fareskilt der hvor skiløypene krysser bilveier. De nye karttavlene vil bli montert når disse blir ferdige litt senere i år. Vikerfjell skiløyper planlegger for at de gamle skiltene vil bli lagt ut for salg på Tosseviksetra, Skarrudsetra og Ringerudsetra. Melding om dette vil bli lagt ut på VS hjemmeside.

 

Nytt fra Vikerfjell Skiløyper:

Vikerfjell skiløyper har fått to nye styremedlemmer, og arbeidet i styret med å forberede kommende vintersesong er godt i gang. Styret skal etablere nye avtaler for løypekjøring, og som tidligere år håper styret at den flotte jobben som er utført av Ole Ringerud i Vikerfjell Sør og Stein-Olav Bleken i Vikerfjell Nord i foregående sesonger videreføres i nye avtaler for vintersesongen 2019/2020. Vikerfjell skiløyper ønsker igjen å understreke hvor viktig det er at alle hytteeiere bidra til «spleiselaget» for å kunne tilby så fine løyper som mulig på Vikerfjell gjennom vintersesongen. Hytteeiere kan støtte med familie/hytte medlemskap eller enkelt medlemskap, henholdsvis på 1300 kr og 800 kr for kommende sesong. Det var 564 som støttet foreningen med medlemskap i år av i overkant av 800 utsendte kontingenter. Vi håper at enda flere vil støtte foreningen for kommende sesong. Det er store utgifter for løypekjørerne for å holde løypemaskiner og utstyr i god stand og også kjøre løyper hver helg, i vinterferier og i påsken. Det er du som hytteeier som er med å bestemme om Vikerfjell skiløyper skal kunne tilby et attraktivt løypenett i ditt hytteområde og at verdien på hytta opprettholdes ved å være med på «spleiselaget».

Kjøring av løyper vil starte så snart snøen melder sin ankomst og løypekjørerne finner det forsvarlig å starte løypekjøring. Det er løypekjørerne som avgjør dette, og snøforholdene i Vikerfjell Sør og Vikerfjell Nord kan være forskjellige som gjør at løypekjørerne kan vurdere om det er ansvarlig å kjøre løyper ulikt. Det medfører store utgifter med skader på løypemaskinene, og vil kunne sette maskinene ut av drift for lengre perioder. Vikerfjell skiløyper oppfordrer alle medlemmene til å vise forståelse for dette.

mvh
Vikerfjell Skiløyper