Hytteprosjekt på Tosseviksetra

Posted by on Feb 13, 2020 in Nyheter | 0 comments

Sandvold Boliger, regionens lokale BoligPartner- forhandler har inngått en opsjonsavtale på 5 flotte tomter med grunneier og eier av Tosseviksetra, Paal Anders Strande.

3 store tuntomter på ca 2,5 dekar og 2 enkelttomter på ca 1,5 dekar. Tomtene ligger i nærheten av Tosseviksetra og har vei, vann og strøm til tomtegrensen. Alle tomtene ligger i åpent landskap med flott utsikt og over tåka!

BoligPartner har mange flotte hytter som passer godt inn på Vikerfjell, alt fra store klassiske og moderne familiehytter til mindre og mer kompakte sportshytter.

Sandvold Boliger er en totalentreprenør som følger deg fra ide til nøkkelferdig hytte eller hus.  Alle hus og hytter bygges av våre egne lokale tømrere ansatt i Tømrermester Sandvold.

 

Eksempel på hytter – Finnkoder:

Midthø: https://www.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnkode=164958185

Gråhø: https://www.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnkode=164740764

 

For inspeksjon av tomter eller en hyggelig hytteprat kan Pål Norderhaug kontaktes på tlf. 95 80 65 19