Tosseviksetra hyttefelt

Tosseviksetra hyttefelt
I Vikerfjellområdet finnes det ca 800 eksisterende hytter?, og ca 100 av disse ligger rundt Tosseviksetra. Det er to felt, det eldste som er fra ca 1970 består av 64 hytter, og det nye som er fra 2000 er med 30 hyttetomter. Vinteren 2016 ble det godkjent 80 nye tomter på eiendommen. 40 av disse ligger som en fortetning i feltet fra 1970, mens resterende 40 ligger som et helt nytt felt øst for Tosseviksetra. Hyttene/tomtene ligger i glissent furuterreng og utsikten er både mot fjellet og dalen.

Vei

Tomtene selges med vei frem til tomtegrense

Strøm

Det er nedgravd strøm i alle hyttefeltene, og tomtene selges med strøm til tomtegrense

 

Vann og avløp

Tomtene selges med vann til tomtegrense. Ønsker man innlagt vann, kreves det da renseanlegg for gråvann og evt. tett tank for vannklosett. Renseanlegg er ikke inkludert i kjøpesummen, og må bekostes av tomtekjøper.

 

Tomtestørrelse

*Enkelttomter: Dette er tomter på ca 1,5 dekar hvor man kan bygge fritidsboliger med innlagt vann og strøm og alle fasiliteter. Tillatt grunnflate er 120m2 i tillegg kan det bygges separat uthus på 20m2

*Tuntomter: Dette er tomter på ca 2,5 dekar hvor det er tillatt å bygge tunløsninger med 2 bruksenheter hver på 120m2 (samt separat uthus på 20m2), i motsetning til en bruksenhet på andre tomter.

Kart

Reguleringsbestemmelser

 

Valg av hytte

Kjøper står fritt til å velge hytteleverandør.

Vi kan tilby den løsningen som passer deg best. Enten det er en byggeklar hyttetomt eller en nøkkelferdig hytte etter dine ønsker og behov. Eller noe midt i mellom. Vi bistår gjerne i hele eller deler av byggeprosessen tilpasset dine ønsker.

 

Adkomst

Hytteområdet ligger sentralt plassert på Østlandet kun 1,5 time fra Oslo. Fra Oslo kjører man til Sandvika og følger E-16 ca 25 km forbi Hønefoss. Man tar der til venstre mot Vikerfjell. Kjør over brua og ta til høyre. Herfra følger man fylkesvei 172 ca 9 km nordover. Ta deretter til venstre ved informasjonstavlen inn på Tossevikseterveien (bomvei). Etter ca 6 km i oppoverbakke er du der J

 

Visning

Ta kontakt med Paal Anders Strande på tlf 91 61 12 05 eller Marianne Strande på tlf 41 46 39 14 for en uforpliktende samtale og eller et besøk til området. Vi viser gjerne frem hva området har å by på og plasseringene til de ulike tomtene i terrenget.

Kontakt oss

Paal Anders Strande tlf: 916 11 205

Anders Strande: Tlf 959 73 298

paal.strande@gmail.com