Vikerfjell Skiløyper – julebrev 2015

Posted by on Dec 21, 2015 in Nyheter | 0 comments

 

Løypekjøringen har så vidt kommet i gang med kjøring av spor i 5 km rundløype ved Tosseviksetra tidligere i desember. Værforholdene den siste tiden med mye mild-vær har gjort at det ikke har vært forhold i fjellet som gjør det mulig å kjøre løyper. Vi håper alle på at værgudene vil gi oss kaldere vær og nedbør i form av snø snart!

 

 

For årets sesong er det etablert to kontrakter for løypekjøring på Vikerfjell. Ole Ringerud vil ha ansvaret for kjøring av løyper i Vikerfjell Syd og Vikerfjell Midtre, syd for Flåtjernkrysset. Stein Olav Bleken vil ha ansvaret for løypekjøring i områdene Vikerfjell Nord og Vikerfjell Midtre, nord for Flåtjernkrysset. Stein Olav Bleken skal videre samarbeide om løypekjøring i Vikerfjell Nord med Nes Stil og Løypeforening (NSOL).  Det vil derfor være god kapasitet til løypekjøring i år, når snøen endelig melder sin ankomst!

 

Frem til vinterferien blir løypene kun kjørt til den Store Steinen. Fra vinterferien i uke 8, som i fjor, er det planlagt å kjøre hele runden ned til den Store Furua og Skarrud, hvis forholdene i fjellet tillater det. Det er i høst også påbegynt rydding av ny løypetrase fra Skarrud til Fanteputten.

 

Styret vil som tidligere år oppfordre alle hytteeiere og brukere av skiløypene til å støtte forening med medlemskontingenten på 800 kr. Giro for innbetaling vil bli sendt ut til alle tidlig i januar. Det er medlemmene gjennom betaling av medlemskontingenten som gir foreningen rammen til hvor gode løypene skal være gjennom sesongen.   Tusen takk til alle de som støtter Vikerfjell Skiløyper ved å betale medlemskontingenten ?.  Styret vil vurdere medlemskontingenten på ny før årsmøtet 2016, og tar gjerne imot forslag på hva denne bør være for kommende sesong(er) for at tilbudet skal bli best mulig. Styret har nedsatt en egen gruppe som arbeider med å få skaffet midler til drift av skiløypene gjennom sponsorer og mulige legater. Erfaringene så langt er at det er vanskelig å få tilsagn på slike midler. Det er medlemmene gjennom støtten til foreningen som er og blir hovedinntektskilden i årene fremover.

 

Det har vært avholdt dugnader i høst i alle områdene, og oppmøtet er rapport til å være bra i Vikerfjell Syd og Vikerfjell Nord. Det er ønskelig at flere deltar i Vikerfjell Midtre til neste år. Stor takk til alle de som deltok ?. Det har blitt kjørt ut nye løypestikker i de fleste løypetraseene, og nytt av året er at det er påbegynt merking med løypestikker innover fra den Store Steinen mot Treknatten.

 

Det arbeides også med å få utplassert nye kart med siste oppdaterte informasjon om løypenettet. Disse blir satt ut i prioriterte kryss og på oppslagstavlene.

 

Ønsker alle en flott Skisesong og følg med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon og løyperapport!

 

Jule-hilsen fra Styret