285kolledalen

Posted by on Feb 23, 2022 in Uncategorized | 0 comments

Varsel om endring etter forenklet prosess jfr PBL § 12-14, andre og tredje ledd av reguleringsplan «285 Kolledalen» på Vikerfjell.

Trykk på dokumentnavnene for å laste dem ned.

Dokumentliste:

  1. Skjema med forslag til endring av reguleringsplan
  2. Oversiktskart
  3. Beskrivelser av endringer etter forenklet prosess i planbestemmelser og plankart for «285 Kolledalen»
  4. Forslag til revidert plankart
  5. Forslag til reviderte bestemmelser
  6. VA-Plan delfelt B
  7. VA-plan delfelt A
  8. Hydrologiske undersøkelser
  9. ROS-sjekkliste