Årsmøte Vikerfjell skiløyper 2016

Posted by on Mar 8, 2016 in Nyheter | 0 comments

PALMESØNDAG 20. mars 2016 PÅ TOSSEVIKSETRA kl. 1600

 

Saksliste:

  1. Velkommen
  2. Godkjenning av innkalling og fullmakter
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av representanter til å underskrive protokollen
  5. Årsberetningen
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Innsendte forslag
  9. Valg

 

Det blir servert vafler og kaffe som tidligere år!

 

Velkommen til årsmøtet 2016!