Båtliv i Sperillen

Posted by on Feb 10, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Innsjøen Sperillen har gode muligheter for båtliv og fiske.

ELSRUD GÅRD

Det vil bli etablert bryggeanlegg med båtplasser i forbindelse med utviklingen av vårt hytteområde ved Sperillen – Storøya. Hytteeiere på Elsrud Gård (både felter på Vikerfjell og ved Sperillen) vil ha prioritet til båtplasser i dette anlegget fremfor de som ikke har hytte eller hyttetomt tilknyttet Elsrud Gård.

 

TOSSEVIKA GÅRD

Det er egen båtutsettingsplass på Oselandet.

 

Båtliv