Bidra til å forbedre sikkerheten til Google-kontoen din

Posted by on Jul 13, 2021 in Webcam | 0 comments

[image: Google]

Slå av mindre sikker tilgang
webcamvikerfjell@gmail.com

Den personlige informasjonen din er sårbar fordi du gir apper og enheter tilgang til kontoen din på en mindre sikker måte. Slå av denne tilgangstypen, og se andre tilpassede anbefalinger til sikkerhetstiltak i sikkerhetssjekken <//accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D-3169591037752828939%26sea%3D10%26rfn%3D1626140592197%26anexp%3Dsaprfsm-const–sapef-a2–nret-fa–saphpraf-f1″>accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D-3…> . Gjør det <//accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D-3169591037752828939%26sea%3D10%26rfn%3D1626140592197%26anexp%3Dsaprfsm-const–sapef-a2–nret-fa–saphpraf-f1″>accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D-3…> Du kan også gå direkte til myaccount.google.com/security-checkup Du har mottatt denne e-posten fordi vi vil informere deg om viktige endringer i Google-kontoen og Google-tjenester. © 2021 Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland