Bidra til å forbedre sikkerheten til Google-kontoen din

Posted by on Sep 10, 2020 in Webcam | 0 comments

[image: Google]

Slå av mindre sikker tilgang
webcamvikerfjell@gmail.com

Den personlige informasjonen din er sårbar fordi du gir apper og enheter tilgang til kontoen din på en mindre sikker måte. Slå av denne tilgangstypen, og se andre tilpassede anbefalinger til sikkerhetstiltak i sikkerhetssjekken <//accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D2173811728781983802%26sea%3D10%26rfn%3D1599702191016%26anexp%3Dsapef-a2–saphpraf-f1–saprfsm-const”>accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D21…> . Gjør det <//accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D2173811728781983802%26sea%3D10%26rfn%3D1599702191016%26anexp%3Dsapef-a2–saphpraf-f1–saprfsm-const”>accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D21…> Du kan også gå direkte til myaccount.google.com/security-checkup Du har mottatt denne e-posten fordi vi vil informere deg om viktige endringer i Google-kontoen og Google-tjenester. © 2020 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA