Garnfiske

Posted by on Feb 10, 2013 in Aktiviteter | 0 comments

Sperillen har gode bestander av blant annet sik og ørret. Vi kan tilby eksklusive muligheter for garnfiske i innsjøen Sperillen.

ELSRUD GÅRD

Eiere av hytter eller hyttetomter på Elsrud Gård vil ha første prioritet til leie av garnfiske på våre fiskeplasser.

Fiske i Sperillen har lange tradisjoner og har vært en viktig mat ressurs i tidligere tider

Fiske i Sperillen har lange tradisjoner og har vært en viktig mat ressurs i tidligere tider