Google har endret noen av innstillingene dine

Posted by on Oct 2, 2021 in Webcam | 0 comments

[image: Google] Vi har endret innstillingene dine
webcamvikerfjell@gmail.com For å gi en opplevelse som passer bedre for din aldersgruppe, har Google endret noen av innstillingene dine, siden det ikke er bekreftet at du er over 18 år.
Hvis du er 18 år eller eldre, kan du bekrefte alderen din når du sjekker innstillingene. Sjekk innstillingene <accounts.google.com/AccountChooser?Email=webcamvikerfjell@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/check-settings?cfc%3D1%26rfn%3D1633138988718%26anexp%3Dnret-fa> Du har mottatt denne e-posten fordi vi vil informere deg om viktige endringer i Google-kontoen og Google-tjenester. © 2021 Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland