Kart og beskrivelse av tomter

Posted by on Feb 1, 2015 in Tomter til salgs | 0 comments

Vi har flere ledige solrike hyttetomter til salgs på Vikerfjell. Tomtene ligger mellom 500 – 650 moh. Området har både Villmarkstomter og høystandard tomter, så her er det noe for enhver smak.

Vikerfjell er en godt bevart hemmelighet. Det er få som kjenner til mulighetene Oslos nærmeste høyfjell har å by på. Klikk og naviger i kartet for mer informasjon

[flexiblemap src=”https://www.dropbox.com/s/89axa5wxfgnk23a/2018%2002%2022%20Vikerfjell_kmz.kmz?dl=1″ width=”100%” height=”500px” maptype=”satellite” hidepanning=”false” hidescale=”false” zoomstyle=”large” scrollwheel=”true” maptype=”hybrid” zoom=”16″]

Tomtestørrelse/Tomtene

Hyttefeltene er tilrettelagt med store selveiertomter med god utnyttelsesgrad.

Villmarkstomter:

Dette er frittliggende tomter der tomtene ikke grenser mot andre hyttetomter,men mot hovedeiendommen Elsrud Gård. Dette er i utgangspunktet tomter uten tilrettelegging for innlagt vann og strøm. Det kan derimot søkes om å få dette godkjent i ettertid. Det er heller ikke opparbeidet bilvei til disse tomtene, så her er det virkelig muligheter for å kunne bygge en skjermet og tradisjonell hytte. Dersom man skulle ønske er det muligheter for å opparbeide vei i ettertid.

Høystandard tomter:

Dette er tomter hvor man kan bygge fritidsboliger med innlagt vann og strøm og alle fasiliteter. Tillatt grunnflate er 120m2 i tillegg kan det bygges separat uthus på 20m2

Høystandard Tuntomter:

Her er det tillatt å bygge tunløsninger med 2 bruksenheter hver på 120m2 (samt separat uthus på 20m2), i motsetning til en bruksenhet på andre høystandard tomter.

Utsikt-hyttetomt-101-Vikerfjell

Utsikten ved hyttetomt 101 i Delfelt A

 

Selveiertomter

Alle tomtene i våre hyttefelt er selveiertomter. Det vil si at det er hytteeieren som også eier hytten og tomten og har full råderett i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Vi mener dette er mest ryddig og samtidig gir best forutsigbarhet både for kjøper og selger. Alternativet til å eie tomt er å leie tomt (også kalt Bygsle, feste, punktfeste, leie). Man betaler da gjerne en lavere grunnsum for infrastruktur og opparbeidelse av tomten for så å betale en årlig leie. Grunneieren eier da fortsatt grunnen, men hytteeieren har en kontrakt som gir rett til å leie tomten. Forhold angående tomtefeste reguleres av tomtefesteloven. Det er i dag usikkerhet knyttet til hvilke endringer som kommer i loven etter at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kom til at paragraf 33 i tomtefesteloven er i strid med vernet av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Strøm

Det er nedgravd strøm i hyttefeltene med høystandard tomter.

Vann og avløp

Det kan leggs inn vann på høystandard tomtene. Dette krever da renseanlegg for gråvann og evt. tett tank for vannklosett. Vannklosett godkjennes av kommunen etter søknad.

Valg av hytte

Kjøper står fritt til å velge hytteleverandør.

Vi kan tilby den løsningen som passer deg best. Enten det er en byggeklar hyttetomt eller en nøkkelferdig hytte etter dine ønsker og behov. Eller noe midt i mellom. Vi bistår gjerne i hele eller deler av byggeprosessen tilpasset dine ønsker.

Adkomst

Hytteområdet ligger sentralt plassert på østlandet kun 100km fra Oslo sentrum. Fra Oslo kjører man til Sandvika og følger E-16 ca 25 km forbi Hønefoss. Man tar der til venstre mot Vikerfjell. Kjør over brua og ta til høyre. Følg veien til den ender, ca 15 km. fra avkjøring Ringmoen. Ta deretter til høyre ved informasjonstavlen inn på Elsrudseterveien. Ved første veidele etter ca 1 km tar man til venstre (på Elsrudseterveien). Kjør rett frem ca 1,4 km til neste kryss hvor man tar til venstre på Elsrudseterveien). Fortsett til toppen hvor veien deler seg. Ta til venstre inn mot hyttefeltet (på Elsrudseterveien).

Dokumenter

Klikk for å se Plankart

Klikk for å se Reguleringsbestemmelser

Visning

Ta kontakt med Ole Erik Elsrud på tlf 930 11 567 for en uforpliktende samtale og eller et besøk til området. Vi viser gjerne frem hva området har å by på og plasseringene til de ulike tomtene i terrenget.