Bidra til utviklingen av Vikerfjell og vinn flotte premier

Posted by on Sep 24, 2015 in Uncategorized | 0 comments

Grunneierne på Vikerfjell er igang med et prosjekt med mål om å gjøre Vikerfjell enda mer attraktivt for hytteeiere og andre brukere. I denne forbindelse ønsker vi en tilbakemelding fra dere som er brukere av Vikerfjell om hva som skal til for at dere skal bruke Vikerfjell enda mer (gjennom hele året), og hvilke tjenester/tilbud dere savner/ønsker. Vi hadde satt stor pris på om dere kan svare på spørsmålene nedenfor og sende svarene til prosjekt@vikerfjell.com

Vandring Vikerfjell

 1. Navn og tlf.nr
 2. Hvor har du hytte? (Hvis du har hytte)
 3. Når og hvordan hørte du om Vikerfjell første gang?
 4. Hvorfor valgte du hytte på Vikerfjell?
 5. Når på året bruker du hytta mest?
 6. Hva skal til for at du bruker hytta mer? (gjennom hele året)
 7. Hvor ofte benytter du varmestuene? (Savner du flere varmestuer?)
 8. Hva er de viktigste aktivitetene når du er på hytta?
 9. Er det tilbud/aktivitet du savner på Vikerfjell?
 10. Hvordan omtaler du Vikerfjell til venner og kjente
 11. Er det greit om du blir kontaktet senere for oppfølgende spørsmål?

 

Alle som svarer på spørsmålene er med i trekningen av følgende premier:

 1. Fiskestang
 2. Årskort Vikerfjell Fisk
 3. 5 vedsekker (60 liter)
 4. Vikerfjell t-skjorte