Velkommen til årsmøte i Vikerfjell Skiløyper

Posted by on Apr 5, 2017 in Nyheter | 0 comments

PALMESØNDAG 9. april 2017 PÅ TOSSEVIKSETRA kl. 1600

Saksliste:

  1. Velkommen
  2. Godkjenning av innkalling og fullmakter
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av representanter til å underskrive protokollen
  5. Årsberetningen
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Innsendte forslag
  9. Valg

Det blir servert vafler og kaffe som tidligere år!

Velkommen til årsmøtet 2017!