Vikerfjell skiløyper informerer

Posted by on Sep 27, 2017 in Nyheter | 0 comments

Det skjer en del i Vikerfjell Skiløyper selv om det ikke er snø på bakken.

Turskilt prosjektet har hatt en litt «treg start», og avtaler med alle berørte grunneiere har tatt tid å få på plass. Disse avtalene må være signert, før Turskiltprosjektet kan frigi midler for å få bestilt skilt. Hvis noen ønsker å være med i prosjektgruppen for å jobbe med ny skilting på Vikerfjell er de mer enn velkomne!

Styret i Vikerfjell skiløyper arbeider med å etablere nye avtaler for løypekjøring med Ole Ringerud og Stein Olav Bleken, så Vikerfjell kan fremstå med like fine løyper som i foregående sesong. Styret håper på en økning i de som betaler medlemskontingent, og synes at i underkant av 60 % betalende hytteeiere kan bli bedre! Medlemskontingentene er den viktigste inntektskilden og gir grunnlag for hvor ofte og hvor gode løypene blir gjennom vinteren. Oppfordr dine hyttenaboer til å støtte opp om skiløypene ved å betale løypeavgiften.

Det er gitt tillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud til å utbedre løypa fra Vikersetra mot Elsrud/Brøttet, som har vært utfordrende for løypemaskinen. Deler av løypa ligger innenfor vernesonen. Hvis været tillater det er det planlagt å starte arbeidet i høst.