Vikerfjell Skiløyper – Sesongen 2015

Posted by on Dec 22, 2014 in Nyheter | 0 comments

Løypekjøringen har så vidt kommet i gang for årets sesong, og det er mange som gleder seg til å gå på ski igjen. Gjennom vinter sesongen 2014 var det svært utfordrende å holde løypenettet oppe p,g,a langvarig snøfall og store mengder. Det ble brukt mer penger på løypekjøring enn det som var budsjettert. Tross dette var det mange tilbakemeldinger at det ikke ble kjørt ofte nok og at løypene hadde for dårlig kvalitet. Styret i Vikerfjell Skiløyper la derfor inn et forslag til årsmøtet 2014 om en heving av medlemskontingenten til 800 kr, som ble vedtatt. Det er medlemmene gjennom betaling av medlemskontingenten som gir foreningen rammen til hvor gode løypene skal være gjennom sesongen.  Vi er derfor avhengige av at medlemmene (hytteeiere, grunneiere og andre interesserte) betaler medlemskontingenten hvert år. Hvis ikke vil løypetilbudet og verdien av Vikerfjell som rekreasjonsområde bli betydelig redusert. Det er fortsatt ca 300 av hytteeiere i Vikerfjell området som ikke betaler, av ca 800 utsendte medlemskontingenter.Tusen takk til alle de som støtter Vikerfjell Skiløyper ved å betale medlemskontingenten 🙂. Vikerfjell Skiløyper håper at enda flere vil være med å støtte foreningens arbeid, slik at vi kan få best mulig løypetilbud i årene fremover.


For årets sesong er det innledet et samarbeid med Nes Ski og Løypelag (NSOL), som skal kjøre løyper i den nordlige delen av løypenett vårt. NSOL’s løypenett er sammenhengende med Vikerfjell Skiløyper’s løypenett, og er et flott ekstra tilbud til skiløpere i dette området. NSOL skal ha ansvar for å kjøre løyper i området fra den Store Furua, Skarrud og opp til Vikersetra for å forbinde dette området best mulig med resten av Vikerfjell Skiløyper’s løypenett gjennom sesongen. Det har ofte vært vanskelig å komme over fjellet med løypemaskinene til Ole Ringerud til disse områdene, og derfor håper vi at samarbeidet med NSOL vil bedre tilbudet her. Det er videre planlagt en ny løypetrase på Elsrud åsen mot Vikersetra. Frem til vinterferien blir løypene kun kjørt til den Store Steinen. Fra vinterferien i uke 8, er det planlagt å kjøre hele runden ned til den Store Furua og Skarrud, hvis forholdene i fjellet tillater det. NSOL vil ha ansvar for dette fra og med vinterferie start og Ole Ringerud vil kjøre løyper til den Store Steinen fram til vinterferien starter.

Det har vært avholdt dugnader i høst i alle områdene, men oppmøtet kunne vært bedre i noen av områdene meldes det. Stor takk til alle de som deltok 🙂.Følg med på hjemmesiden når det planlegges dugnader, som regel siste helg i august eller første helg i september hvert år. Det ble gjort en flott innsats av flere grunneiere i vinter med å skaffe og kjøre ut nye løypestikker. Det var prioritert arbeid på dugnadene å sette opp disse løypestikkene, og dette ble gjort i store deler av løypetraseen. Det er noen områder hvor disse ikke ble reist og noen områder hvor det fortsatt er behov for nye løypestikker. Dette arbeidet må prioriteres til neste år, og vi håper fortsatt på god støtte fra grunneierne med flere løypestikker.

Det arbeides også med å få utplassert nye kart med siste oppdaterte informasjon om løypenettet. Disse blir satt ut i prioriterte kryss og på oppslagstavlene. Øyvind Martinsen som er med i styret lager de nye kartene. Vi håper at disse vil bli utplassert i løypenettet i løpet av februar/mars i år.

Ønsker alle en flott Skisesong og følg med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon og løyperapport!

Jule-hilsen fra Styret i Vikerfejll Skiløyper