Vikerfjell naturreservat er åpnet

Posted by on Sep 28, 2017 in Nyheter | 0 comments

Av: Hans Erik Gamkinn

Et nytt unikt naturreservat er etablert i Ringerike kommune, Vikerfjell naturreservat. Reservatet er det største reservatet, ca 80000 dekar, som er etablert med bakgrunn i FRIVILLIG vern av skog.

16 august 2017, ble naturreservatet åpnet på nye Skarrudsetra, med fylkeskommunen og Egil Eriksrud og Gunvor Skougstad Gamkinn som vertskap.
Den offisielle åpningen stod fylkesmann Helen Bjørnøy og klima og miljøminister Vidar Helgesen for.

Nye Skarrudsetra blir den 3 «varmestua» på Vikerfjell, her er det mulig for fotturister, skigåere, hyttefolk og andre «haugfolk» å kunne spise nista, kjøpe kaffe og mat, hvile ut og på sikt overnatte. Ikke helt ferdig i dag, men i løpet av året tenker vertskapet, Egil og Gunvor, at alt er i boks.

Kanskje du kunne tenke deg ei hytte i området ?, ta kontakt. Det er under utvikling hytter både på Killingtjern panorama og i Elsrudkollen hytteområde. Kontakter er Erlend Søraker / Kristin Gamkinn og Elling / Ole Erik Elsrud. 

Hvis du ønsker mer utfyllende informasjon om naturreservatet logg inn på:
Forskrift om vern av Vikerfjell naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud

 

NRK Buskerud sitt innslag fra åpningen

Klikk her for å se NRK Buskerud sitt innslag fra åpningen