Posts Tagged "Vikerfjell skiløyper"

Vikerfjell Skiløyper informerer

Posted by on Sep 25, 2019 in Nyheter | 0 comments

Vikerfjell Skiløyper informerer

Turskiltprosjektet: Turskiltprosjektet i Vikerfjell skiløyper har fått bevilget økonomiske midler fra Ringerike kommune, Buskerud Fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen til nye skilt, løypekart og tavler i løypenettet vårt. Arbeidet med dette er godt i gang, og for den ivrige skiløper så man mange nye skilt sist vinter, fra Flaskerud i sør til Treknatten i nord. Det er Asker Produkt som hovedleverandør til Vikerfjell skiløyper for nye skilt og tavler , og det er Grafika som lager de nye kartene. Det er på dugnadene i høst blitt supplert med tilleggs skilt i flere løypekryss og så vil det...

Read More

Årsmøte i Vikerfjell Skiløyper

Posted by on Apr 10, 2019 in Nyheter | 0 comments

Årsmøte i Vikerfjell Skiløyper

PALMESØNDAG 14. april 2019 kl. 1400 PÅ SKARRUDSETRA    Saksliste: Velkommen Godkjenning av innkalling og fullmakter Valg av møteleder og referent Valg av representanter til å underskrive protokollen Årsberetningen Regnskap Budsjett Innsendte forslag Årskontingent Vikerfjell Skiløyper Vedtekter (behov for revidering) Valg   Dokumenter Årsberetning Saksliste Regnskap Budsjett Innkomne saker Vedtekter     Det blir servert vafler og kaffe som tidligere år! Velkommen til årsmøtet 2019! PS! Fristen for innsendte forslag er utvidet og må være sendt styret innen 1. April!...

Read More

Skilting av skiløyper på Vikerfjell

Posted by on Sep 26, 2018 in Nyheter | 0 comments

Skilting av skiløyper på Vikerfjell

Takk til alle som bidro på årets dugnader. Det mest av skiløypenettet på Vikerfjell har nå fått nye skilt. Det har vært flere organiserte dugnader samt at både grunneiere og styret i Vikerfjell Skiløyper har vært ute og hengt opp skilt. Det skal bestilles noen flere skilt da det dukket opp noen mangler som ble oppdaget da skiltene ble hengt opp. I tillegg kommer det også en del nye A3 kart og noen nye informasjonstavler. Arbeidet er en del av turskiltprosjektet med støtte fra Gjensidigestiftelsen, Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune. Vikerfjell skiløyper håper alle brukerne setter...

Read More

Husk medlemskontigenten fra Vikerfjell skiløyper

Posted by on Feb 16, 2018 in Nyheter | 0 comments

Husk medlemskontigenten fra Vikerfjell skiløyper

Vikerfjell skiløyper oppfordrer alle hytteeiere og andre brukere av løypenettet til å være med på spleiselaget. Det er det DU som betalende medlem som bestemmer hvor gode løypene skal være gjennom sesongen ved å betale medlemskontingenten. Dersom du ikke har mottatt giro ta kontakt med Vikerfjell Skiløyper HER, husk å oppgi kontakt informasjon Medlemslistene over alle betalende medlemmer blir lagt ut på hjemmesiden vår så snart den er klar. Tusen takk til alle som støtter foreningen! Dersom du ikke ønsker navnet ditt på listen må du gi beskjed om dette. Turskiltprosjektet. Det jobbes med å...

Read More

Vikerfjell skiløyper informerer

Posted by on Dec 18, 2017 in Nyheter | 0 comments

Vikerfjell skiløyper informerer

Snøen har meldt sin ankomst på Vikerfjell, og løypemaskinene har kjørt så snart forholdene har tillatt det. Det har også vært kjørt med snøscooter der hvor det ikke har vært mulig å kjøre med de store maskinene. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid for å utbedre løypene i år fra grunneiernes side, og spesielt kan nevnes at Stein Olav Bleken og Ola Viker har utbedret løypetraseen fra Vikersetra og ned til Elsrud/Skarrud. Denne strekningen ligger innenfor Vikerfjell naturreservat og Vikerfjell Skiløyper (VS) fikk godkjenning for arbeidet hos Fylkesmannen i Buskerud. Dette vil gjøre det...

Read More